HUMOR SZKOLNY

HUMOR SZKOLNY

Na tej stronie, trochę na wesoło, prezentować będziemy "osiągnięcia" naszych uczniów. Do tej pory nazbierało się tego już trochę.

/materiały zaczerpnięte zostały z "Gazety Łososińskiego Gimnazjalisty"/ - postaramy się ciągle aktualizować tę stronę.