Publikacje nauczycieli ZSP-G im. Jana Pawła II w Łososinie Dolnej

Publikacje nauczycieli ZSP-G im. Jana Pawła II w Łososinie Dolnej
mgr Grzyb Barbara, kształcenie zintegrowane - Wady wymowy

mgr Agnieszka Sikora – pedagog, mgr Bożena Michalak – nauczyciel języka polskiego - "Patron szkoły – formy pracy dydaktycznej i opiekuńczej"”

Program pracy z chórem mieszanym w szkole pdstawowej i gimnazjum - autor mgr Małgorzata Wygoda

mgr Małgorzata KuĽma ¦liwińska - nauczyciel matematyki - "Człowiek w ¶wiecie ludzi"”

mgr Małgorzata KuĽma ¦liwińska - nauczyciel matematyki - "Gimnazjalny konkurs matematyczny 2002"”

Scenariusz apelu z okazji ¦wiatowego Dnia Ochrony ¦rodowiska - mgr inż. Ewa Rejowska

Biblioteka szkolna - mgr Krystyna Krochmal, mgr Krystyna Oleksy Kurcz