Wręczenie sztandaru
Zespołowi Szkół Podstawowo-Gimnazjalnych
im. Jana Pawła II w Łososinie Dolnej.

Wręczenie sztandaru
Zespołowi Szkół Podstawowo-Gimnazjalnych
im. Jana Pawła II w Łososinie Dolnej.

11 maja 2006 roku Zespół Szkół Podstawowo-Gimnazjalnych im. Jana Pawła II w Łososinie Dolnej otrzymał ufundowany przez Radę Rodziców sztandar z wizerunkiem Patrona Jana Pawła II. Sztandar wykonała Pani Jadwiga Śliwa z Bobowej według projektu Elżbiety Schneider i Iwony Bugajskiej Bigos – nauczycielek plastyki. Poświęcenia sztandaru dokonał Ks infułat Władysław Kostrzewa podczas uroczystej celebry w kościele parafialnym.

Sztandar ZSP-G im. Jana Pawła II w Łososinie Dolnej

SPONSORZY UROCZYSTOŚCI.

Pragniemy w imieniu społeczności szkolnej podziękować wszystkim osobom i instytucjom, które sponsorowały tę uroczystość. Byli to: Rada Rodziców Zespołu Szkół Podstawowo-Gimnazjalnych im. Jana Pawła II w Łososinie Dolnej, Ewa Sromek, Kazimiera Pajor, Władysław Kuźma, Wioletta i Jan Dadał, Teresa i Marian Stachoń, Teresa i Władysław Zaczyk, Ewa i Stanisław Karwala, Janina Opoka, Agata i Zbigniew Rusnak, Bożena Michalak, Alicja i Andrzej Kocoń, Magda-lena i Bogusław Bryniak, Elżbieta i Edward Oleksy, Ewa i Józef Bednarek, Teresa i Bolesław Dmitruk, Maria i Tadeusz Saczka,, Maria Litwińska, Danuta i Marek Połomscy, Renata Mliczek, Anna Gwóźdź, Anna Studzińska, Elżbieta i Sławomir Bryniak, Artur Jasiński, Dariusz Zieliński, Krzysztof Puch, Paweł Wolak, Tadeusz Bryniak, Małgorzata Pasiut, Agata Sroka, Sylwia Drożdż, Maria i Marian Rosiek – fundatorzy kwiatów, Maria i Stanisław Mółka – fundatorzy drzewek ozdobnych, Spółdzielnia Handlowo-Produkcyjna Rolnik z Łososiny Dolnej, Urząd Gminy w Łososinie Dolnej – fundator gabloty. Składamy także serdeczne podziękowania Księdzu Proboszczowi Antoniemu Myjakowi za przygotowanie uroczystej mszy świętej. Dziękujemy także wszystkim nauczycielom zaangażowanym w przygotowanie uroczystej akademii oraz dekoracji i wystroju budynku szkoły.

Poczta Polska z tej okazji wydała okolicznościową kartę pocztową.

[Rozmiar: 398123 bajtów]Fotki z uroczystej akademii przygotowanej przez Bogusławę Połomską Kuźma, Celinę Kołodziej oraz Ks. Piotra Klóskę.


[Rozmiar: 53979 bajtów]
[Rozmiar: 53979 bajtów]
[Rozmiar: 1224234 bajtów]
[Rozmiar: 50018 bajtów]
[Rozmiar: 50018 bajtów]
[Rozmiar: 50018 bajtów]
[Rozmiar: 50018 bajtów]